Sikh Voice
ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗੋ,
ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕਠੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ।
Everyone Gets a Gun
Posted On July 28, 2014

The National Rifle Association (NRA) has a new plan for keeping our nation’s children out of harm’s way: giving them shooting and gun training.